El 24 de novembre se celebra el Dia del Dietista-Nutricionista a Espanya. Celebra-ho amb nosaltres i comparteix els hashtag de la campanya #Xti i #DDn2023www.diadeldietistanutricionista.org

Celebrem el #DDN2023 a Espanya. El @cgcodn_oficial i la @aedninforma llancem la campanya “Tot el que puc fer per tu” per tal de reivindicar el reconeixement de la professió i el seu impacte sanitari, social, educatiu, econòmic i mediambiental

Reivindiquem el dret de qualsevol persona a ser atesa per un dietista-nutricionista al Sistema Nacional de Salut, sempre que la seua salut ho requerixca (Declaració de Budapest)

Exigim la incorporació del dietista-nutricionista al Sistema Nacional de Salut en atenció primària, hospitalària i en salut pública

Reivindiquem el dret de la ciutadania a accedir a una Cistella Bàsica d’Aliments saludable, segura i assequible

Demanem l’eliminació de l’IVA de tots els aliments de la cistella bàsica, així com l’aplicació de mesures fiscals especials als aliments incompatibles amb una dieta saludable

Reivindiquem l’abordatge multidisciplinar i integral de l’obesitat infantil des dels àmbits sanitari, educatiu i social

Defenem el dret de la infància i l’adolescència a l’alfabetització alimentària als centres educatius, la qual els permeta realitzar eleccions saludables

Promovem l’adherència a la dieta mediterrània com a patró alimentari més beneficiós per a la salut i de menor impacte mediambiental, socioeconòmic i productiu

Exigim un pla de protecció de la ciutadania front a les pseudoteràpies i les “dietes miracle”, al qual participen dietistes-nutricionistes

Promovem la col·legiació obligatòria de dietistes-nutricionistes, la qual és essencial per tal de combatre l’intrusisme professional, garantir la qualitat assistencial i protegir la ciutadania

Lluitem per la creació de la categoria professional de dietista-nutricionista en totes les Comunitats Autònomes

El CGCODN és la veu de les i els d-n a la European Federation of Associations of Dietitians @efad_org , el Comité Internac de Estandarización de la Nutriología (CIENUT), la International Confederation of Dietetic Associations (ICDA) i la associació ONE HEALTH

Promovem la supervisió dels menús de qualsevol col·lectivitat (col·legis, residències, pressons…) per part de dietistes-nutricionistes

Treballem per tal d’aconseguir la incorporació gradual de criteris de sostenibilitat als serveis d’alimentació a col·lectivitats

Exigim la regulació normativa de la publicitat d’aliments i begudes adreçades a la població de menys de 18 anys, en tots els suports

Impulsem la col·laboració amb els mitjans de comunicació i responsables de màrqueting en matèria d’alimentació, per tal d’aportar informació veraç i combatre la informació enganyosa, així com la desinformació

Reconeixem el treball dels Col·legis, Associacions Professionals i entitats que treballem en la defensa i promoció de la professió de Dietista-Nutricionista i per a la millora del sistema de salut

Lluitem per unes condicions laborals dignes per a la professió sanitària titulada i regulada de dietista-nutricionista, en l’àmbit de la restauració col·lectiva

Impulsem la priorització d’aliments de proximitat i producció local, vegetals frescos i poc processats, peix de fonts sostenibles, aigua de qualitat i aliments ecològics

Demanem més inversió en investigació en matèria de nutrició i dietètica en malalties no transmisibles, com l’obesitat, i transmisibles, com la COVID-19

Defenem el rellevant papel de les administracions local per al foment d’entorns alimentaris saludables, l’economia circular, el recolzament als productors locals i als grups amb menys recursos

Impulsem l’Estandarització del Procés de l’Atenció Nutricional per a l’excel·lència a la pràctica professional i per tal de facilitar la inserció al Sistema Nacional de Salut

Promovem la reducció del desaprofitament alimentari i la millor gestió dels excedents

Recolzem les polítiques agroalimentàries saludables i sostenibles, que protegeixquen les PYMES, per tal que la producció siga cost-efectiva i contribueixca a millorar la resiliència de totes les baules de la cadena alimentària

Contacto

Para cualquier consulta o sugerencia puede enviarnos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad.